Aportem competitivitat, innovació i productivitat

Aportem competitivitat, innovació i productivitat

Som recerca, transferència i formació

Som recerca, transferència i formació

Treballem en la tecnologia de la fusta i la construcció arquitectònica

Treballem en la tecnologia de la fusta i la construcció arquitectònica

Oferim serveis tecnològics avançats

Oferim serveis tecnològics avançats

La tecnologia de la fusta catalana, tema d’interès per un professor de la Universitat de Virgínia

El passat dia 24 de novembre, el laboratori de tecnologia de la fusta de l’INCAFUST de Lleida va rebre la visita del professor Jingxin Wang, director del centre de recerca en biomaterials i usos de la fusta de la West Virginia University dels Estats Units. La visita s’emmarca dins del seu viatge a Europa amb l’objectiu visitar diferents entitats a Itàlia i a Espanya. El professor Wang va poder veure en primera persona les instal·lacions, equipaments...

Timber structure repair of an emblematic catalan industrial building with wood grafts and epoxy resins

Introduction Wood is a living material that must be in optimum environmental conditions or at least it should have a preventive treatment according to the place of exposure, to avoid damage caused by biological or abiological pathologies, which can affect the structural safety of the building. In most cases the middle of the beam is still in excellent condition and can carry the load as before. However, the ends are loaded by shearing forces and a real da

Arquitectura en fusta del romànic català

Arquitectura en fusta del romànic català
Arquitectura romànica L'arquitectura romànica es va desenvolupar per la major part d'Europa Occidental des del segle XI fins ben entrat el XIII. En aquest període l'objectiu era construir temples perdurables i amb la major grandària possible, en busca de l'alçada i la llum. El material fonamental per aconseguir aquestes condicions era la pedra, encara que no es va renunciar a utilitzar altres materials, com la fusta. La fusta es va utilitzar sobretot en

Perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato

En el marco del proyecto WOODTECH (Promoción de la innovación para la mejora de la competitividad de las pymes en la industria maderera del espacio SUDOE) INCAFUST ha desarrollado el perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato. El producto consiste en una barra de madera formada por un número impar de láminas, generalmente tres, con las fibras dispuestas paralelas al eje longitudinal y empalmadas por testa medi...

Computer-simulation study on fire behaviour in the ventilated cavity of ventilated façade systems

Computer-simulation study on fire behaviour in the ventilated cavity of ventilated façade systems
ABSTRACT Fire spreading through the façades is widely recognized as one of the fastest pathways of fire spreading in the buildings. Fire may spread through the façade in different ways depending on the type of façade system and on the elements and materials from which it is constructed. Nowadays the trend in architecture is towards a growing usage of lightweight construction systems that are quick to install, versatile and have a high technical and aesthet

Competitivitat i sostenibilitat dels palets de fusta

Competitivitat i sostenibilitat dels palets de fusta
Els criteris de sostenibilitat estan guanyant pes dins del conjunt de factors que condicionen la competitivitat d’un producte. Aquesta evolució progressiva és conseqüència del fet que, cada cop més, ecologia és sinònim d’economia competitiva i la producció de productes eficients i amb baix impacte ambiental és cada cop més avantatjosa. Els productes que tenen baix impacte ambiental són aquells que requereixen poca energia durant la seva fabricació, són ava...

Clasificación visual de la madera estructural de castaño del Sistema Mediterráneo Catalán

Clasificación visual de la madera estructural de castaño del Sistema Mediterráneo Catalán
Introducción En España se encuentran castaños en cinco áreas siendo la más compacta e importante la que sigue la costa atlántica del norte de la península. En el centro-oeste de la Meseta Ibérica también existen castaños aunque su dispersión es mucho más notable. El extremo sur de la distribución Peninsular se encuentra en las sierras Béticas, mientras que las Islas Canarias representan el punto más meridional de la distribución. En el noreste peninsular l

Caracterización físico-mecánica de la madera de roble albar, roble cerrioide y roble andaluz de Cataluña

Caracterización físico-mecánica de la madera de roble albar, roble cerrioide y roble andaluz de Cataluña
Introducción y objetivos Los principales robles de ambiente mediterráneo de Cataluña son el roble albar (Q. petraea), el roble cerrioide (Q. cerrioides = Quercus pubescens x faginea), y el roble andaluz (Q. canariensis). Se han caracterizado y comparado siete propiedades físico-mecánicas de la madera libre de defectos de pequeñas dimensiones de estas tres maderas. El estudio aporta nueva y completa información sobre sus propiedades básicas. Materiales y

La Diligència Deguda

La Diligència Deguda
El 3 març de 2013 va entrar en vigor el Reglament de la Unió Europea relatiu a la comercialització de la fusta pel qual s’imposen una sèrie d’obligacions. Entre altres, amb la finalitat de reduir al mínim, el risc de comercialització de fusta aprofitada il·legalment o de productes derivats d’aquesta fusta, hi ha l’exigència d’exercir la “diligència deguda” als agents que comercialitzin per primera vegada productes derivats de la fusta a la UE. Així, les e...

Rehabilitació energètica de façanes amb panells de fusta

Els habitatges a Espanya construïts amb anterioritat a l'entrada en vigor l'any 1979, de la Normativa Bàsica de l'Edificació sobre condicions tèrmiques (NBE-CT-79), no complien amb cap normativa d’eficiència energètica i en la actualitat presenten serioses deficiències en matèria d'aïllament tèrmic. Aquest problema és més gran encara en els edificis construïts entre el 1940 i el 1979, amb murs exteriors amb poca inèrcia tèrmica. A la figura 1 es pot obser...