Aportem competitivitat, innovació i productivitat

Aportem competitivitat, innovació i productivitat

Som recerca, transferència i formació

Som recerca, transferència i formació

Treballem en la tecnologia de la fusta i la construcció arquitectònica

Treballem en la tecnologia de la fusta i la construcció arquitectònica

Oferim serveis tecnològics avançats

Oferim serveis tecnològics avançats

Marcatge CE fusta massissa estructural

El passat 1 d'octubre entrà en vigor l’obligatorietat del marcatge CE de la fusta massissa estructural i, tenint en compte que aquesta entrada ha estat posposada vàries vegades els darrers anys, creiem necessari contextualitzar-la i esmentar els detalls que són de major interès per a industrials i professionals del sector de la construcció. Els productes que tenen la marca CE compleixen les disposicions i requisits de la Directiva de Productes de Construc

Eficiència energètica en la construcció amb fusta

Avaluació d'alternatives per la rehabilitació energètica d’edificis existents, mitjançant l'ús d’aïllants de fibres de fusta i altres materials cel·lulòsics en l’envoltant dels edificis. En el cas de les façanes, ens centrem en recomanacions de disseny i tractaments d’acabat, consideracions sobre la durabilitat i la forma de col·locació i fixació dels elements, l’ús dels revestiments, el dimensionament de les làmines, i el manteniment al llarg de la vida ...

Computer-simulation research on building-facade geometry for fire spread control in buildings with wood claddings

Wood is a unique material with respect to fire. Despite being combustible, it is a stable structural element when confronted with flame due to its low thermal conductivity and characteristics of its chemical degradation (Pyrolysis). The level of fire resistance is determined by the mass, size, and configuration of the constructive elements used.   When wood is used as a cladding material, takes the form of boards, plates, or other thin strips, the...

Typological and structural system in traditional timber roof of multi-aisle buildings in Europe

The use of wood in construction of buildings with different uses was common in areas of forests exist in Europe until 19th century. The timber construction followed guidelines based geometric anthropomorphic measures. The structures follow a system of proportions, as a method for modulating the ships, the cross sections and the height of the frames. Timber frame also meet rules for the formation of the slope, usually defined by dividing the cross section o

Properties of clear wood and structural timber of Pinus halepensis from north-eastern Spain

The Aleppo Pine (Pinus halepensis) is a tree species spread all around the Mediterranean basin including the islands. Its continental range extends from northern Africa (Morocco, Algeria, Tunisia and Libya) and Middle East (Syria, Lebanon, Jordan, Palestina and Turkey), up to southern Mediterranean Europe (eastern Greece, Croatia, northern Italy, eastern France and eastern Spain). It grows mostly from sea level to 1.000 m. In Spain is most abundant from...

Seguretat contra incendis en edificis de fusta

Seguretat contra incendis en edificis de fusta
Verificació del nivell de compliment de les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i realització d’avaluacions sobre la pro-pagació del foc i el moviment dels fums mitjançant tècniques de modelització i simulació computacional d’incendis. Apliquem aquests estudis a projectes convencionals, projectes amb disseny singular que requereixen verificació tècnica, projectes amb riscos especials associats a la seva funció o càrrega de foc, i anàlisis p...

Fabricació de paviments de fusta amb roure de fulla petita

La denominació popular de roure de fulla petita no correspon a una única espècie botànica, sinó que fa referència a dues espècies de roures filogenèticament properes que presenten sovint cert grau d’hibridació. Aquestes dues espècies són el roure de fulla petita pròpiament dit (Q. faginea) i el roure martinenc (Q. pubescens). L’híbrid, conegut popularment com a roure cerrioide (Q. cerrioides), és molt comú i presenta sovint diferents graus d’encreuament.

Uso de la madera en fachadas tradicionales en clima mediterráneo

Asociamos el clima mediterráneo a los países situados en el entorno del mar Mediterráneo y a las zonas de California, suroeste de Australia, Sudáfrica (Cape Town) y del centro de Chile. Las temperaturas son suaves en invierno y cálidas en verano. La media anual va entre los 14º C y 16ºC. El invierno es fresco y el verano templado. La arquitectura tradicional en laz zonas de clima mediterráneo está basada principalmente en la piedra, el adobe y el ladrillo...