El CTFC-INCAFUST i l’Associació de la Fusta Estructural treballen per impulsar l’ús de la fusta en la construcció

  Avui s’ha dut a terme al CTFC l’Assemblea general de l’Associació de la Fusta Estructural (AFE). En el marc de la reunió, l’IES Pere Martell de Tarragona ha presentat la proposta de formació DUAL d’un cicle formatiu de construcció amb fusta. També s’ha debatut la possible participació de l’Associació a Barcelona Building Construmat, que tindrà lloc a la capital catalana del 23 al 26 de maig. Per part del CTFC, Fermí Garriga ha presentat CA...

Nous cursos de Càlcul d’Estructures de Fusta amb Estrumad a Solsona

Adreçats a totes les persones interessades i que tinguin uns coneixements mínims sobre construcció i bases de càlcul d’estructures de fusta. L'INCAFUST organitza dos cursos del programa Estrumad, sobre càlcul d'estructures de fusta, que es duran a terme a l’edifici del CTFC al Seminari, els dies 26  de gener (Curs Bàsic d’Estrumad) i el 27 i 28 de gener (Curs Avançat d’Estrumad). El curs avançat va adreçat a persones que hagin fet el curs bàsic, a qui j

Adherint junts

La fusta és un biomaterial de propietats extraordinàries, del qual se n’obtenen infinitat de productes fusters. Molts d’aquests materials es fabriquen combinant la fusta amb adhesius derivats principalment del petroli. Per tal que els productes derivats de la fusta siguin completament respectuosos amb el medi, cal desenvolupar nous adhesius naturals amb menor impacte ambiental. El Dr. Eduard Correal, investigador de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST

La tecnologia de la fusta catalana, tema d’interès per un professor de la Universitat de Virgínia

El passat dia 24 de novembre, el laboratori de tecnologia de la fusta de l’INCAFUST de Lleida va rebre la visita del professor Jingxin Wang, director del centre de recerca en biomaterials i usos de la fusta de la West Virginia University dels Estats Units. La visita s’emmarca dins del seu viatge a Europa amb l’objectiu visitar diferents entitats a Itàlia i a Espanya. El professor Wang va poder veure en primera persona les instal·lacions, equipaments...

Perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato

En el marco del proyecto WOODTECH (Promoción de la innovación para la mejora de la competitividad de las pymes en la industria maderera del espacio SUDOE) INCAFUST ha desarrollado el perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato. El producto consiste en una barra de madera formada por un número impar de láminas, generalmente tres, con las fibras dispuestas paralelas al eje longitudinal y empalmadas por testa medi...

Competitivitat i sostenibilitat dels palets de fusta

Competitivitat i sostenibilitat dels palets de fusta
Els criteris de sostenibilitat estan guanyant pes dins del conjunt de factors que condicionen la competitivitat d’un producte. Aquesta evolució progressiva és conseqüència del fet que, cada cop més, ecologia és sinònim d’economia competitiva i la producció de productes eficients i amb baix impacte ambiental és cada cop més avantatjosa. Els productes que tenen baix impacte ambiental són aquells que requereixen poca energia durant la seva fabricació, són ava...

Clasificación visual de la madera estructural de castaño del Sistema Mediterráneo Catalán

Clasificación visual de la madera estructural de castaño del Sistema Mediterráneo Catalán
Introducción En España se encuentran castaños en cinco áreas siendo la más compacta e importante la que sigue la costa atlántica del norte de la península. En el centro-oeste de la Meseta Ibérica también existen castaños aunque su dispersión es mucho más notable. El extremo sur de la distribución Peninsular se encuentra en las sierras Béticas, mientras que las Islas Canarias representan el punto más meridional de la distribución. En el noreste peninsular l

Caracterización físico-mecánica de la madera de roble albar, roble cerrioide y roble andaluz de Cataluña

Caracterización físico-mecánica de la madera de roble albar, roble cerrioide y roble andaluz de Cataluña
Introducción y objetivos Los principales robles de ambiente mediterráneo de Cataluña son el roble albar (Q. petraea), el roble cerrioide (Q. cerrioides = Quercus pubescens x faginea), y el roble andaluz (Q. canariensis). Se han caracterizado y comparado siete propiedades físico-mecánicas de la madera libre de defectos de pequeñas dimensiones de estas tres maderas. El estudio aporta nueva y completa información sobre sus propiedades básicas. Materiales y

La Diligència Deguda

La Diligència Deguda
El 3 març de 2013 va entrar en vigor el Reglament de la Unió Europea relatiu a la comercialització de la fusta pel qual s’imposen una sèrie d’obligacions. Entre altres, amb la finalitat de reduir al mínim, el risc de comercialització de fusta aprofitada il·legalment o de productes derivats d’aquesta fusta, hi ha l’exigència d’exercir la “diligència deguda” als agents que comercialitzin per primera vegada productes derivats de la fusta a la UE. Així, les e...

Producció de bigues estructurals amb fusta de frondoses nobles d’origen català

Producció de bigues estructurals amb fusta de frondoses nobles d’origen català
La fusta, material ecològic La fusta és un recurs natural, renovable, reutilitzable i reciclable emprat per la humanitat des dels inicis dels temps. La substitució del consum de fusta per altres materials minerals com el petroli, els àrids o els metalls, no és una solució per reduir la pressió sobre els ecosistemes naturals.  Paradoxalment, aquesta pràctica desemboca en una despesa energètica molt superior i en la utilització de matèries primeres no renov