Nous cursos de Càlcul d’Estructures de Fusta amb Estrumad a Solsona

Adreçats a totes les persones interessades i que tinguin uns coneixements mínims sobre construcció i bases de càlcul d’estructures de fusta.

L’INCAFUST organitza dos cursos del programa Estrumad, sobre càlcul d’estructures de fusta, que es duran a terme a l’edifici del CTFC al Seminari, els dies 26  de gener (Curs Bàsic d’Estrumad) i el 27 i 28 de gener (Curs Avançat d’Estrumad). El curs avançat va adreçat a persones que hagin fet el curs bàsic, a qui ja coneix el programa o a qui l’utilitza habitualment.

Els assistents disposaran d’una llicència completa d’Estrumad durant dos mesos si es matriculen a un curs i de quatre mesos si realitzen la formació completa.

Es pot participar al curs amb PC propi, en el qual s’instal·larà el programa i la llicència corresponent, o es podran utilitzar els equips de l’aula de formació.

Més informació i inscripcions, al telèfon 973 48 16 44 (de 8 a 15 h) o per correu electrònic a serveis@ctfc.cat.