El CTFC-INCAFUST i l’Associació de la Fusta Estructural treballen per impulsar l’ús de la fusta en la construcció

 

Avui s’ha dut a terme al CTFC l’Assemblea general de l’Associació de la Fusta Estructural (AFE). En el marc de la reunió, l’IES Pere Martell de Tarragona ha presentat la proposta de formació DUAL d’un cicle formatiu de construcció amb fusta. També s’ha debatut la possible participació de l’Associació a Barcelona Building Construmat, que tindrà lloc a la capital catalana del 23 al 26 de maig.

reunio fustal estructural

Per part del CTFC, Fermí Garriga ha presentat CATFOREST, la marca de garantia per a la comercialització de productes forestals de Catalunya, que s’està impulsant des de l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal.

catforest

CTFC i AFE tenen signat un acord de col·laboració per fomentar les activitats relacionades amb la construcció amb fusta. En aquest sentit, es preveu elaborar programes especials per contribuir al desenvolupament d’un nou model constructiu, desenvolupar estratègies conjuntes de dinamització i desenvolupament d’aquest material, i bases científiques i tècniques de suport a la promoció de l’ús de la fusta.

En el marc del conveni, el Centre té el compromís de potenciar programes de formació específics per estimular, professionalitzar i dignificar les condicions de treball dins del sector. També es farà formació per a càrrecs electes en temàtiques relacionades amb la fusta i els seus usos.

L’AFE és l’entitat que agrupa a les empreses del sector de la construcció amb fusta incloent proveïdors, fabricants, muntadors i tècnics. Les seves principals línies d’actuació són promoure estudis i treballs de recerca en el camp de la fusta i de les seves aplicacions estructurals, fomentar la utilització de distintius de qualitat i organitzar sessions formatives, jornades tècniques i congressos relacionats amb el tema.

El CTFC, a través de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST), treballa per promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material, i contribuir a la millora de la competitivitat, el foment de la innovació i l’augment de la productivitat del sector.