Creixent interès pel sector de la construcció amb fusta al Barcelona Building Construmat 2017

La fusta, com a material de construcció sostenible, avantatjós tecnològicament i estèticament atractiu, captiva als professionals del sector. La fira Barcelona Building Construmat s'ha renovat enguany apostant per la innovació al sector de la construcció i amb remarcable presència de la indústria de la construcció amb fusta. L’Associació catalana de la fusta estructural (Afe) ha estat present a la fira amb un estand on 11 empreses del sector han expo

El CTFC-INCAFUST i l’Associació de la Fusta Estructural treballen per impulsar l’ús de la fusta en la construcció

  Avui s’ha dut a terme al CTFC l’Assemblea general de l’Associació de la Fusta Estructural (AFE). En el marc de la reunió, l’IES Pere Martell de Tarragona ha presentat la proposta de formació DUAL d’un cicle formatiu de construcció amb fusta. També s’ha debatut la possible participació de l’Associació a Barcelona Building Construmat, que tindrà lloc a la capital catalana del 23 al 26 de maig. Per part del CTFC, Fermí Garriga ha presentat CA...

La tecnologia de la fusta catalana, tema d’interès per un professor de la Universitat de Virgínia

El passat dia 24 de novembre, el laboratori de tecnologia de la fusta de l’INCAFUST de Lleida va rebre la visita del professor Jingxin Wang, director del centre de recerca en biomaterials i usos de la fusta de la West Virginia University dels Estats Units. La visita s’emmarca dins del seu viatge a Europa amb l’objectiu visitar diferents entitats a Itàlia i a Espanya. El professor Wang va poder veure en primera persona les instal·lacions, equipaments...

Inspecció i diagnosi d’estructures i elements de fusta

Inspecció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta amb la possibilitat d’analitzar la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les alteracions de tipus estructural aparegudes en elements de fusta mitjançant tècniques d’exploració específiques, com l’anàlisi termogràfica, els perfils resistogràfics o la detecció acústica d’insectes xilòfags En els treballs que realitzem s’analitzen tots i cada un dels elements de fus

Eficiència energètica en la construcció amb fusta

Avaluació d'alternatives per la rehabilitació energètica d’edificis existents, mitjançant l'ús d’aïllants de fibres de fusta i altres materials cel·lulòsics en l’envoltant dels edificis. En el cas de les façanes, ens centrem en recomanacions de disseny i tractaments d’acabat, consideracions sobre la durabilitat i la forma de col·locació i fixació dels elements, l’ús dels revestiments, el dimensionament de les làmines, i el manteniment al llarg de la vida ...

Análisis de las principales patologías existentes en las estructuras de madera en edificios históricos de Cataluña

Históricamente la madera fue el material más utilizado para la construcción de estructuras resistentes (cubiertas y forjados) hasta bien entrado el siglo XX. Por este motivo, gran parte de las actuaciones de rehabilitación de los edificios históricos catalanes se realizan sobre estructuras construidas con madera, ya que es un material vivo, que si no se encuentra en unas condiciones ambientales óptimas y con un tratamiento preventivo adecuado según la zona...