Inspecció i diagnosi d’estructures i elements de fusta

Inspecció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta amb la possibilitat d’analitzar la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les alteracions de tipus estructural aparegudes en elements de fusta mitjançant tècniques d’exploració específiques, com l’anàlisi termogràfica, els perfils resistogràfics o la detecció acústica d’insectes xilòfags

En els treballs que realitzem s’analitzen tots i cada un dels elements de fusta que conformen l’estructura per obtenir les dades necessàries per realitzar l’informe d’avaluació de l’estat global de l’estructura. També recomanem solucions constructives adaptades a cada cas particular.

 

Presentació més detallada: