Caracterització i control de qualitat en paviments de fusta

La caracterització  i control de qualitat en paviments de fusta incloent la determinació de les característiques dimensionals (secció, rectitud, planura, obertura de juntes, variacions dimensionals), l’estabilitat dimensional, les característiques d’acabat superficial (resistència a l’impacte, duresa Brinell, resistència al lliscament, resistència a agents químics) i també característiques com pot ser la resistència a flexió o altres segons les normatives d’aplicació concretes al producte analitzat.

Assaig de resistència a agents químics en paviments de fusta
Assaig de resistència a agents químics en paviments de fusta
Assaig de resistència al lliscament en paviments de fusta
Assaig de resistència al lliscament en paviments de fusta
Assaigs paviments de fusta incafust
Assaig de resistència a flexió en paviments de fusta