Línies d’activitat

Les principals línies d’activitat de l’Institut són 3:

1. Recerca i desenvolupament 

Les activitats de R+D de l’Institut Català de la Fusta S’emmarquen en dos programes de treball:

Tecnologia de la Fusta

Aquest programa es centra principalment en la caracterització i estudi de les propietats tecnològiques de la fusta, en el desenvolupament de nous productes i materials per optimitzar les seves propietats ambientals i tecnològiques i en la millora dels processos productius.

Construcció Arquitectònica

El programa es fonamenta en la innovació tecnològica en la construcció amb fusta, amb la finalitat d’impulsar i promoure l’ús de la fusta entre tots els agents involucrats en l’edificació: arquitectes, enginyers en l’edificació, constructors, industrials de la fusta, fusters i usuaris finals. Les principals línies d’actuació són el disseny estructural, la tecnologia de la construcció, la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric i el comportament del foc i la protecció contra incendis.

Saber-ne mes…

2. Serveis tecnològics avançats

L’INCAFUST ofereix serveis tecnològics utilitzant equips, tècniques i mètodes de treball innovadors, per donar una resposta eficaç a les necessitats concretes que plantegen les empreses i optimitzar la qualitat dels seus productes.

Saber-ne més…

 

3. Suport a la innovació

L’institut ajuda a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses i contribuir a l’adequació d’aquestes als estàndards de qualitat exigits.

Saber-ne més…