Creixent interès pel sector de la construcció amb fusta al Barcelona Building Construmat 2017

La fusta, com a material de construcció sostenible, avantatjós tecnològicament i estèticament atractiu, captiva als professionals del sector. La fira Barcelona Building Construmat s'ha renovat enguany apostant per la innovació al sector de la construcció i amb remarcable presència de la indústria de la construcció amb fusta. L’Associació catalana de la fusta estructural (Afe) ha estat present a la fira amb un estand on 11 empreses del sector han expo

Arquitectura en fusta del romànic català

Arquitectura en fusta del romànic català
Arquitectura romànica L'arquitectura romànica es va desenvolupar per la major part d'Europa Occidental des del segle XI fins ben entrat el XIII. En aquest període l'objectiu era construir temples perdurables i amb la major grandària possible, en busca de l'alçada i la llum. El material fonamental per aconseguir aquestes condicions era la pedra, encara que no es va renunciar a utilitzar altres materials, com la fusta. La fusta es va utilitzar sobretot en

Perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato

En el marco del proyecto WOODTECH (Promoción de la innovación para la mejora de la competitividad de las pymes en la industria maderera del espacio SUDOE) INCAFUST ha desarrollado el perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato. El producto consiste en una barra de madera formada por un número impar de láminas, generalmente tres, con las fibras dispuestas paralelas al eje longitudinal y empalmadas por testa medi...

Inspecció i diagnosi d’estructures i elements de fusta

Inspecció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta amb la possibilitat d’analitzar la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les alteracions de tipus estructural aparegudes en elements de fusta mitjançant tècniques d’exploració específiques, com l’anàlisi termogràfica, els perfils resistogràfics o la detecció acústica d’insectes xilòfags En els treballs que realitzem s’analitzen tots i cada un dels elements de fus

Seguretat contra incendis en edificis de fusta

Seguretat contra incendis en edificis de fusta
Verificació del nivell de compliment de les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i realització d’avaluacions sobre la pro-pagació del foc i el moviment dels fums mitjançant tècniques de modelització i simulació computacional d’incendis. Apliquem aquests estudis a projectes convencionals, projectes amb disseny singular que requereixen verificació tècnica, projectes amb riscos especials associats a la seva funció o càrrega de foc, i anàlisis p...

Fabricació de paviments de fusta amb roure de fulla petita

La denominació popular de roure de fulla petita no correspon a una única espècie botànica, sinó que fa referència a dues espècies de roures filogenèticament properes que presenten sovint cert grau d’hibridació. Aquestes dues espècies són el roure de fulla petita pròpiament dit (Q. faginea) i el roure martinenc (Q. pubescens). L’híbrid, conegut popularment com a roure cerrioide (Q. cerrioides), és molt comú i presenta sovint diferents graus d’encreuament.

Análisis de las principales patologías existentes en las estructuras de madera en edificios históricos de Cataluña

Históricamente la madera fue el material más utilizado para la construcción de estructuras resistentes (cubiertas y forjados) hasta bien entrado el siglo XX. Por este motivo, gran parte de las actuaciones de rehabilitación de los edificios históricos catalanes se realizan sobre estructuras construidas con madera, ya que es un material vivo, que si no se encuentra en unas condiciones ambientales óptimas y con un tratamiento preventivo adecuado según la zona...