Seguretat contra incendis en edificis de fusta

Verificació del nivell de compliment de les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i realització d’avaluacions sobre la pro-pagació del foc i el moviment dels fums mitjançant tècniques de modelització i simulació computacional d’incendis.

Apliquem aquests estudis a projectes convencionals, projectes amb disseny singular que requereixen verificació tècnica, projectes amb riscos especials associats a la seva funció o càrrega de foc, i anàlisis preliminars sobre l’aplicació de mesures de protecció passiva i acti-va contra incendis.

A continuació es poden veure dos casos en els que s’estudia la propagació del foc i el moviment dels fums amb el programa FDS (Fire Dynamics Simulator):

 

 

 

Presentació més detallada: