Seguretat contra incendis en edificis de fusta

Seguretat contra incendis en edificis de fusta
Verificació del nivell de compliment de les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i realització d’avaluacions sobre la pro-pagació del foc i el moviment dels fums mitjançant tècniques de modelització i simulació computacional d’incendis. Apliquem aquests estudis a projectes convencionals, projectes amb disseny singular que requereixen verificació tècnica, projectes amb riscos especials associats a la seva funció o càrrega de foc, i anàlisis p...