Adherint junts

La fusta és un biomaterial de propietats extraordinàries, del qual se n’obtenen infinitat de productes fusters. Molts d’aquests materials es fabriquen combinant la fusta amb adhesius derivats principalment del petroli. Per tal que els productes derivats de la fusta siguin completament respectuosos amb el medi, cal desenvolupar nous adhesius naturals amb menor impacte ambiental.

El Dr. Eduard Correal, investigador de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), participa en la nova Xarxa Europea del Coneixement en Bioadhesió com a integrant del comitè de gestió. Prèviament, havia participat a les accions “E49: Processos i rendiment dels taulers derivats de la fusta” i “FP1006: Portant noves funcions a la fusta a través de la modificació superficial”. En ambdues accions el paper dels adhesius va ser protagonista. A la primera, els adhesius hi eren presents ja que són part essencial dels taulers derivats de la fusta, com el tauler de partícules o el contraxapat. A la segona, l’aproximació científica que es va fer a la superfície de la fusta estava directament relacionada amb els fenòmens d’adhesió que succeeixen en la interfície fusta-adhesiu.

Eduard Correal, en un moment de la reunió
Eduard Correal, en un moment de la reunió

La singularitat i la importància de la nova acció rau en l’enfocament biotecnològic que es dona a la xarxa i l’elevat grau d’especialització dels seus participants. En aquest nou projecte de la Unió Europea, investigadors amb formació científica diversa busquen entendre els fenòmens de bioadhesió sota condicions de laboratori per traslladar els resultats a nous adhesius biomimètics aplicables als camps de la curació de ferides, l’enginyeria biomèdica de teixits, el sector agroalimentari, la cosmètica, el camp de la tecnologia de la fusta, etc.

Durant milions d’anys d’evolució, s’han desenvolupat adhesius i nanoestructures que treballen, fins i tot, sota les condicions més dures i imprevisibles. La natura ens proporciona diversos exemples d’organismes que són capaços de realitzar accions aparentment inabastables: un insecte pot caminar cap per avall en superfícies molles, brutes o fins i tot mòbils; existeixen cucs que projecten filaments enganxifosos per capturar preses, o les salamandres, que són capaces de defensar-se dels atacs de les serps segellant la seva boca en segons.

Foto: Janek von Byern
Foto: Janek von Byern

La nova Xarxa Europea del Coneixement en Bioadhesió, finançada per la fundació COST a través de l’acció CA15216, reuneix els investigadors d’Europa i de tot el món en un esforç comú per traslladar la recerca en bioadhesius a nous productes naturals (per exemple adhesius mèdics, segellants industrials, etc.). Al llarg dels propers quatre anys, s’intentarà comprendre la diversitat dels bioadhesius i trobar procediments per sintetitzar-los i traslladar-los a productes d’inspiració biològica, complint els requeriments de biocompatibilitat.

El primer gran esdeveniment d’aquest projecte es durà a terme al Museu d’Història Natural de Viena (Àustria) el 6 i el 7 de març de l’any vinent i en ell científics, enginyers i emprenedors intercanviaran parers sobre els diversos sistemes de bioadhesius i els seus principis d’adhesió. S’espera que els participants s’inspirin gràcies a les trenta-nou sales d’exposició del Museu. Durant l’esdeveniment, els participants mostraran al públic els diversos adhesius animals i vegetals, a més de robots d’inspiració biològica capaços d’escalar parets!. També es farà intercanvi d’impressions amb els visitants, per tal que el públic prengui consciència dels bioadhesius i el seu potencial i avantatges en comparació als adhesius que podem trobar al mercat actualment per a ús industrial i mèdic.

Des de la creació de l’INCAFUST, els bioadhesius sempre han estat una línia estratègica a seguir. En aquests moments, una de les branques de recerca es focalitza en el desenvolupament i promoció de la Fusta Laminada Encreuada, un material estructural constituït per làmines de fusta massissa disposades perpendicularment i encolades per capes amb el que es poden aixecar edificis de més de vint plantes íntegrament amb fusta. A més, habitualment es realitza transferència tecnològica, serveis relacionats amb les prestacions i aplicacions dels adhesius emprats en els productes de fusta reconstruïda i s’està en contacte amb importants fabricants d’adhesius a escala mundial.