Adherint junts

La fusta és un biomaterial de propietats extraordinàries, del qual se n’obtenen infinitat de productes fusters. Molts d’aquests materials es fabriquen combinant la fusta amb adhesius derivats principalment del petroli. Per tal que els productes derivats de la fusta siguin completament respectuosos amb el medi, cal desenvolupar nous adhesius naturals amb menor impacte ambiental. El Dr. Eduard Correal, investigador de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST