Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català
El pi negre La taxonomia del pi negre ha generat certa controvèrsia al llarg de la història degut a la coexistència al llarg del continent europeu de dos taxons que comparteixen hàbitat i tenen una morfologia semblant exceptuant el seu tronc clarament diferent: a l’est i sud del continent europeu trobem Pinus mugo, i a l’oest i al nord de la distribució Pinus uncinata (Figura 1). Arbre que pot arribar als 20-25 m, però freqüentment no sobrepassa els 10 m