Perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato

En el marco del proyecto WOODTECH (Promoción de la innovación para la mejora de la competitividad de las pymes en la industria maderera del espacio SUDOE) INCAFUST ha desarrollado el perfil laminado encolado de madera de pino negro y adhesivo de emulsión de poliisocianato. El producto consiste en una barra de madera formada por un número impar de láminas, generalmente tres, con las fibras dispuestas paralelas al eje longitudinal y empalmadas por testa medi...

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català
El pi negre La taxonomia del pi negre ha generat certa controvèrsia al llarg de la història degut a la coexistència al llarg del continent europeu de dos taxons que comparteixen hàbitat i tenen una morfologia semblant exceptuant el seu tronc clarament diferent: a l’est i sud del continent europeu trobem Pinus mugo, i a l’oest i al nord de la distribució Pinus uncinata (Figura 1). Arbre que pot arribar als 20-25 m, però freqüentment no sobrepassa els 10 m