Fabricació de paviments de fusta amb roure de fulla petita

La denominació popular de roure de fulla petita no correspon a una única espècie botànica, sinó que fa referència a dues espècies de roures filogenèticament properes que presenten sovint cert grau d’hibridació. Aquestes dues espècies són el roure de fulla petita pròpiament dit (Q. faginea) i el roure martinenc (Q. pubescens). L’híbrid, conegut popularment com a roure cerrioide (Q. cerrioides), és molt comú i presenta sovint diferents graus d’encreuament.