Nous cursos de Càlcul d’Estructures de Fusta amb Estrumad a Solsona

Adreçats a totes les persones interessades i que tinguin uns coneixements mínims sobre construcció i bases de càlcul d’estructures de fusta. L'INCAFUST organitza dos cursos del programa Estrumad, sobre càlcul d'estructures de fusta, que es duran a terme a l’edifici del CTFC al Seminari, els dies 26  de gener (Curs Bàsic d’Estrumad) i el 27 i 28 de gener (Curs Avançat d’Estrumad). El curs avançat va adreçat a persones que hagin fet el curs bàsic, a qui j