Marcatge CE fusta massissa estructural

El passat 1 d'octubre entrà en vigor l’obligatorietat del marcatge CE de la fusta massissa estructural i, tenint en compte que aquesta entrada ha estat posposada vàries vegades els darrers anys, creiem necessari contextualitzar-la i esmentar els detalls que són de major interès per a industrials i professionals del sector de la construcció. Els productes que tenen la marca CE compleixen les disposicions i requisits de la Directiva de Productes de Construc