Sobre l’Incafust

L ‘ INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA (INCAFUST)  va néixer ara fa set anys com a entitat sense ànim de lucre, sota l’impuls dels seus socis fundadors, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de la fusta i el seu reconeixement com a material i també per contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses del sector per la via de la recerca, la prestació de serveis tecnològics, la transferència de tecnologia i de coneixement i la formació.

Actualment, formen part del seu patronat, a més dels fundadors abans esmentats, el Consorci Lleidatà de Control, l’Associació de Consultors d’Estructures, l’Associació de la Fusta Estructural, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya i la Confederació Catalana de la Fusta. Podem dir que l’ INCAFUST es la casa comuna de totes les institucions i entitats que comparteixen l’ interès per fomentar l’ús de la fusta com a matèria primera, especialment en l’àmbit de la construcció.

Una de les nostres principals línies de treball es la realització de projectes de recerca i desenvolupament per tal de trobar noves aplicacions i processos productius i desenvolupar sistemes constructius basats en la fusta que posin en valor les propietats tecnològiques i ambientals del material.

L’ INCAFUST ofereix també  serveis tecnològics, com assaigs de laboratori i inspecció i diagnosi d’estructures, basats en equips, tècniques i mètodes de treball innovadors per donar una resposta eficaç i ajustada a les necessitats de les empreses del sector.

Aquest bloc que ara posem en marxa vol ser una eina més de proximitat i de servei a totes les empreses del sector.

 

Josep Ramon Mora Villamate

President 2005-2012